Přeskočit navigaci

Klempíř strojní

Charakteristika

Klempíř strojní vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáž vzduchotechnického zařízení včetně provádění funkčních zkoušek.
 • Obsluha jednoúčelových strojů a linek.
 • Ohýbání rozvinutých tvarů dílců podle orýsování a maket.
 • Oplechování dveří, oken.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.
 • Sestavování a dokončení složitých svařovaných celků.
 • Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel.
 • Slícování, smontování a instalování konstrukcí z tenkých plechů.
 • Zhotovení rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Raynaudův syndrom.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7213 - Pracovníci na zpracování plechu 23 970 21 042
72131 - Klempíři (kromě stavebních) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání