Přeskočit navigaci

Klempíř strojní

Charakteristika

Klempíř strojní vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáž vzduchotechnického zařízení včetně provádění funkčních zkoušek.
 • Obsluha jednoúčelových strojů a linek.
 • Ohýbání rozvinutých tvarů dílců podle orýsování a maket.
 • Oplechování dveří, oken.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.
 • Sestavování a dokončení složitých svařovaných celků.
 • Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel.
 • Slícování, smontování a instalování konstrukcí z tenkých plechů.
 • Zhotovení rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7213 - Pracovníci na zpracování plechu 24 135 21 310
72131 - Klempíři (kromě stavebních) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání