Přeskočit navigaci

Silničář

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Činnosti

 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Zimní údržba komunikací.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 17 794 19 968
71123 - Dlaždiči 00 00
7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 19 714 20 199
71195 - Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby 20 984 22 010
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 578 21 518
71266 - Stavební zámečníci 22 595 20 119
8332 - Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 18 632 24 940
83324 - Řidiči silničních úklidových vozidel 00 21 704
8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 25 828 22 428
83422 - Obsluha zemních a příbuzných strojů 25 424 22 428
9312 - Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 21 162 17 897
93123 - Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 00 18 702

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání