Přeskočit navigaci

Silničář

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Činnosti

 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Zimní údržba komunikací.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 17 856 19 458
71123 - Dlaždiči 00 00
7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 20 701 19 599
71195 - Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby 20 564 21 623
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 481 20 899
71266 - Stavební zámečníci 20 707 19 314
8332 - Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 18 301 24 369
83324 - Řidiči silničních úklidových vozidel 00 21 120
8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 24 167 21 890
83422 - Obsluha zemních a příbuzných strojů 23 919 21 890
9312 - Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 00 16 958
93123 - Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 00 17 830

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání