Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník ve vodárenství

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve vodárenství při obsluze vodárenských zařízení, opravách, údržbě a čištění vodovodních a kanalizačních sítí.

Činnosti

 • Čištění kanalizačního potrubí, armaturních šachet, objektů a přípojek strojně nebo ručně.
 • Čištění stokové sítě v rámci preventivní činnosti.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Kontrola průtočnosti kanalizační sítě, hledání příčin ucpávky kanalizace.
 • Obsluha malé mechanizace při údržbě a čištění vodárenských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Odstraňování havárií na veřejné části stokové sítě v rámci vzniklých havarijních situací.
 • Provádění běžné údržby kanalizačního potrubí, přípojek a objektů.
 • Provádění jednoduché obnovy živičných a betonových ploch, dlažeb a terénních úprav.
 • Vykonávání jednoduchých zemních prací.
 • Vykonávání manipulačních a pomocných prací při obsluze vodárenských zařízení.
 • Vykonávání pomocných prací na úpravnách vody a na čistírnách odpadních vod.
 • Vyzdvihování šachet a vodovodních poklopů při úpravě komunikace.
 • Zabezpečování výkopů při odstraňování poruch na síti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 17 051 15 374
93292 - Pomocní dělníci ve výrobě 15 826 15 103
9613 - Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci 14 932 11 304
96132 - Čističi kanalizací 00 14 234

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.