Přeskočit navigaci

Pivovarník a sladovník

Charakteristika

Pivovarník a sladovník provádí odborné práce při výrobě piva a sladu.

Činnosti

 • Čištění, dezinfekce, údržba a základní opravy technického vybavení.
 • Filtrace, stabilizace, pasterace.
 • Kvašení mladiny a dokvašování mladého piva.
 • Ošetřování, úprava a předběžné zpracování surovin.
 • Přejímka a kontrola základních surovin, přísad, pomocných látek a obalů.
 • Skladování a expedice výrobků.
 • Skladování sladu, jeho ošetření, balení, expedice.
 • Stáčení piva do transportních obalů (KEG, lahve, plechovky, cisterny).
 • Testování kvality výrobku pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Udržování a množení kvasničných kultur.
 • Výroba mladiny.
 • Výroba sladu zpracováním sladovnického ječmene (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování atd.).
 • Zaznamenávání a vyhodnocování technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7515 - Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci 19 813 00
75153 - Sládci a sladovníci 00 00
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81605 - Obsluha strojů na výrobu nápojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání