Přeskočit navigaci

Stavěč dekorací

Charakteristika

Stavěč dekorací provádí montáž a demontáž dekorací včetně obsluhy určené jevištní mechanizace.

Činnosti

  • Práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách.
  • Provádění běžné údržby a drobných oprav dekorací.
  • Sestavování manéžových klecí při představení včetně tunelů pro příchod a odchod šelem.
  • Stavění a vypínání cirkusového stanu.
  • Zakládání, zhotovování a montáž staveb scénických dekorací a výprav v exteriérech a interiérech.
  • Zhotovování vnitřního vybavení staveb scénických dekorací podle představ výtvarníka.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 19 714 20 199
71194 - Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) 00 18 604

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání