Přeskočit navigaci

Geodet specialista

Charakteristika

Geodet specialista koordinuje činnosti v oblasti zeměměřictví, vytváří koncepce a dlouhodobé programy rozvoje státních geodetických základů a systémů s ohledem na meziresortní a mezinárodní spolupráci.

Činnosti

  • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci složitých geodetických výkonů.
  • Komplexní příprava a řízení k vyhlašování chráněného území geodetického bodu.
  • Koordinace a řízení nejsložitějších činností v geodézii.
  • Koordinace a řízení prací geodetických částí rozsáhlých projektů a v realizaci nejsložitějších staveb (např. metra, přehrad) a průmyslových komplexů.
  • Rozhodování o způsobu ochrany bodů geodetických základů.
  • Tvorba koncepce rozvoje polohových, výškových a tíhových základů ČR.
  • Tvorba technických předpisů a ostatních normativních předpisů pro činnosti v polohových, výškových a tíhových geodetických základech.
  • Vedení předepsané dokumentace a bází dat.
  • Zajišťování úkolů při zapojování bodů geodetických základů do evropských sítí a další úkoly vyplývající z mezinárodní spolupráce.
  • Zajišťování výstavby a rozvoje automatizovaných systémů v geodézii, geografii a kartografii s celostátním a mezinárodním významem.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2165 - Kartografové a zeměměřiči 00 25 301
21650 - Kartografové a zeměměřiči 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání