Přeskočit navigaci

Geograf specialista

Charakteristika

Geograf specialista zajišťuje koncepční, tvůrčí a koordinační činnosti v oblasti zpracování geografických dat, vytváří dlouhodobé programy rozvoje geografických informačních systémů s ohledem na meziresortní a mezinárodní spolupráci.

Činnosti

  • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci geografických výkonů.
  • Koncepční a standardizační činnosti v oblasti zpracování geografických dat.
  • Kontrola stanovování a naplňování cílů v rozvoji geografických informačních systémů.
  • Koordinace a usměrňování geografické tvorby ve státních mapových dílech a bázích dat.
  • Metodické řízení a koordinace činností podřízených pracovníků a ostatních zaměstnanců v oblasti zpracování geografických dat.
  • Provádění nejnáročnějších a nestandardních analýz dat geografických informačních systémů pro kartografickou tvorbu, statistiku, plánování, apod.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečování rozvoje automatizovaných systémů a informačních technologií.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2632 - Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech 34 199 24 678
26324 - Geografové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání