Přeskočit navigaci

Kartograf specialista

Charakteristika

Kartograf specialista koordinuje a zajišťuje tvorbu koncepcí v oblasti kartografických děl, vytváří dlouhodobé programy rozvoje s ohledem na meziresortní i mezinárodní spolupráci.

Činnosti

 • Činnost odpovědného nebo technického redaktora při zpracování autorských originálů nejsložitějších map.
 • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci složitých kartografických výkonů.
 • Kontrolní činnost v oblasti záměrů a stanovování cílů rozvoje kartografické tvorby.
 • Koordinace a řízení činností v oblasti kartografie.
 • Koordinace uplatňování zásad mezinárodní standardizace ve státním mapovém díle.
 • Projektování, usměrňování a recenze složitých a rozsáhlých kartografických děl a bází dat.
 • Rozpracování a realizace koncepčních, metodických a technologických materiálů ve všech fázích procesu tvorby, obnovy a vydávání státních mapových děl.
 • Spolupráce na vývoji technologií automatizované tvorby nejsložitějších tiskových podkladů pro kartografickou polygrafii.
 • Spolupráce na zajišťování výstavby a vývoje automatizovaných kartografických systémů celostátního i mezinárodního významu.
 • Správa automatizovaných systémů kartografie s celostátním významem.
 • Udělování souhlasu k tisku (imprimatur) a souhlasu k rozšiřování státních mapových děl.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vytváření koncepcí, principů a zásad vývoje státního mapového díla a jeho jednotlivých komponent.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2165 - Kartografové a zeměměřiči 00 25 301
21650 - Kartografové a zeměměřiči 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání