Přeskočit navigaci

Zeměměřič specialista

Charakteristika

Zeměměřič specialista řídí a koordinuje nejsložitější zeměměřické práce, vykonává nejnáročnější tvůrčí a koordinační činnosti v geodézii, geografii a kartografii. Vytváří, koordinuje a zavádí koncepce zásadního významu pro správu a rozvoj geodetických základů, vývoj automatizovaných systémů celostátního a mezinárodního významu v geodézii, geografii a kartografii.

Činnosti

 • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci nejsložitějších výkonů v různých oblastech zeměměřických činností.
 • Koncepční a standardizační činnosti s výstupy zásadního významu pro rozvoj oboru a pro rozvoj meziresortní a mezinárodní spolupráce.
 • Nejnáročnější práce v geodetických základech ČR a jiných bodových polích celostátního nebo mezinárodního významu.
 • Projektování, usměrňování a recenze složitých a rozsáhlých kartografických děl a bází dat.
 • Provádění nejnáročnějších a nestandardních analýz dat geografických informačních systémů (GIS) pro kartografickou tvorbu.
 • Provádění, řízení a koordinace nejsložitějších měřických a geodetických prací.
 • Redakce a zpracování autorských originálů nejsložitějších map.
 • Řízení a koordinace důlně měřické služby nebo drážní měřické služby.
 • Řízení geodetické části projektů a realizace nejsložitějších a rozsáhlých staveb.
 • Správa automatizovaných systémů kartografie s celostátním významem.
 • Tvorba koncepce rozvoje státních geodetických základů a systémů.
 • Vedení centrálních databází bodů geodetických základů ČR.
 • Vedení předepsané dokumentace.
 • Výstavba a vývoj automatizovaných systémů v geodézii, geografických a kartografických systémů celostátního i mezinárodního významu.
 • Zajišťování úkolů při zapojování bodů geodetických základů do evropských sítí a další úkoly vyplývající z mezinárodní spolupráce.
 • Zajišťování vývoje technologie automatizované tvorby nejsložitějších tiskových podkladů pro kartografickou polygrafii.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání