Přeskočit navigaci

Zeměměřič specialista

Charakteristika

Zeměměřič specialista řídí a koordinuje nejsložitější zeměměřické práce, vykonává nejnáročnější tvůrčí a koordinační činnosti v geodézii, geografii a kartografii. Vytváří, koordinuje a zavádí koncepce zásadního významu pro správu a rozvoj geodetických základů, vývoj automatizovaných systémů celostátního a mezinárodního významu v geodézii, geografii a kartografii.

Činnosti

 • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci nejsložitějších výkonů v různých oblastech zeměměřických činností.
 • Koncepční a standardizační činnosti s výstupy zásadního významu pro rozvoj oboru a pro rozvoj meziresortní a mezinárodní spolupráce.
 • Nejnáročnější práce v geodetických základech ČR a jiných bodových polích celostátního nebo mezinárodního významu.
 • Projektování, usměrňování a recenze složitých a rozsáhlých kartografických děl a bází dat.
 • Provádění nejnáročnějších a nestandardních analýz dat geografických informačních systémů (GIS) pro kartografickou tvorbu.
 • Provádění, řízení a koordinace nejsložitějších měřických a geodetických prací.
 • Redakce a zpracování autorských originálů nejsložitějších map.
 • Řízení a koordinace důlně měřické služby nebo drážní měřické služby.
 • Řízení geodetické části projektů a realizace nejsložitějších a rozsáhlých staveb.
 • Správa automatizovaných systémů kartografie s celostátním významem.
 • Tvorba koncepce rozvoje státních geodetických základů a systémů.
 • Vedení centrálních databází bodů geodetických základů ČR.
 • Vedení předepsané dokumentace.
 • Výstavba a vývoj automatizovaných systémů v geodézii, geografických a kartografických systémů celostátního i mezinárodního významu.
 • Zajišťování úkolů při zapojování bodů geodetických základů do evropských sítí a další úkoly vyplývající z mezinárodní spolupráce.
 • Zajišťování vývoje technologie automatizované tvorby nejsložitějších tiskových podkladů pro kartografickou polygrafii.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání