Přeskočit navigaci

Pyrotechnik specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pyrotechnik specialista provádí vysoce specializované pyrotechnické činnosti včetně stanovení metodiky výuky a výcviku.

Činnosti

  • Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy.
  • Provádění nejsložitějších expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky.
  • Tvorba metodiky výuky a výcviku.
  • Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21459 - Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání