Přeskočit navigaci

Garderobiér

Charakteristika

Garderobiér připravuje, upravuje a opravuje scénické kostýmy a jejich doplňky.

Činnosti

  • Nákup prádla a doplňků do inscenací, doplnění zásob pro provoz garderoby v divadle.
  • Oblékání účinkujících umělců do určených kostýmů.
  • Opravy poškozených kostýmů.
  • Práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách.
  • Údržba kostýmů a kostýmních doplňků – praní a žehlení.
  • Úprava kostýmů a kostýmních doplňků – zmenšení, zvětšení v oblasti divadla.
  • Uskladňování kostýmů včetně jejich označování inventárními čísly.
  • Vedení evidence všech kostýmů inscenací, které jsou na repertoáru až po jejich stažení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci 00 18 235
75311 - Krejčí 00 18 222

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání