Přeskočit navigaci

Samostatný geograf

Charakteristika

Samostatný geograf komplexně zajišťuje činnosti při vyhodnocování a zpracování geografických dat. Organizačně zajišťuje provoz fotogrammetrické stanice, řeší složité úlohy v oblasti digitální fotogrammetrie a báze geografických dat.

Činnosti

 • Geografická tvorba ve státních mapových dílech a bázích dat.
 • Kontrolní a revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.
 • Organizační zajišťování provozu fotogrammetrické stanice.
 • Poskytování datových souborů uživatelům včetně kontroly výstupů.
 • Poskytování odborné konzultace všem odběratelům geografických dat.
 • Řešení složitých úloh v oblasti digitální fotogrammetrie a báze geografických dat.
 • Řízení a provádění sběru dat, zpracovávání a vyhodnocování geografických dat pro potřebu automatizovaného zpracování báze dat.
 • Samostatné zpracování úloh na grafické a fotogrammetrické stanici.
 • Systémové specializované činnosti v oblasti správy geografických dat, zejména vymezení kategorií, obsahu a parametrů jakosti celostátně spravovaných geografických dat.
 • Vedení a aktualizace katalogu objektů, předkládání návrhů technických předpisů a pokynů pro naplňování a vedení databáze.
 • Vedení předepsané dokumentace.
 • Zabezpečování rozvoje automatizovaných systémů a informačních technologií v geografických informačních systémech (GIS).

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 22 818
31183 - Technici geografové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání