Přeskočit navigaci

Samostatný kartograf

Charakteristika

Samostatný kartograf komplexně provádí nejsložitější kartografické činnosti včetně jejich projektování a vyhodnocování.

Činnosti

 • Modelování a stínování plastických reliéfů s detailním propracováváním terénních tvarů.
 • Projektování a recenze složitých souborných kartografických děl a bází dat.
 • Provádění analýz dat geografických informačních systémů pro kartografickou tvorbu.
 • Provádění náročných sestavitelských a revizních činností v technologii správy a údržby státního mapového díla a také i pro potřeby obrany republiky.
 • Redakce a zpracovávání autorských originálů složitých tematických map.
 • Revizní a korektorská činnost správnosti, úplnosti a kvality realizovaných ucelených etap tvorby a obnovy náročných státních mapových děl.
 • Správa státních mapových děl ve smyslu pověření Český úřad zeměměřický a katastrální.
 • Tvorba a správa provozní dokumentace map a dalších materiálů využívaných pro kartografickou tvorbu.
 • Vedení archivu tiskových podkladů státních mapových děl a publikací.
 • Vedení příedepsané dokumentace.
 • Využívání technologie digitální kartografie pro tvorbu státních mapových děl.
 • Zajišťování tvorby, obnovy a tisku státních mapových děl a jiných publikací.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2165 - Kartografové a zeměměřiči 00 25 301
31181 - Technici kartografové 39 147 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání