Přeskočit navigaci

Samostatný zeměměřič

Charakteristika

Samostatný zeměměřič provádí náročné geodetické práce a kontrolní činnosti v bodových polích, v inženýrské geodézii a v oblasti tvorby, údržby a při správě mapového díla. Provádí složitější kartografické činnosti, projektování, vyhodnocování a zpracování geografických dat. Stanovuje principy a zásady pro hodnocení projektů rozvoje zeměměřictví, metodicky usměrňuje činnosti v dílčích oblastech zeměměřictví na celostátní úrovni.

Činnosti

 • Měření na státních hranicích a zpracování výsledků.
 • Modelování a stínování plastických reliéfů s detailním propracováváním terénních tvarů, 3D modelování.
 • Projektování a recenze složitých souborných geodetických a kartografických děl a bází dat.
 • Provádění a řízení speciálních geodetických činností (v terénu i při zpracování výsledků).
 • Provádění a řízení tvorby mapových děl a bází dat.
 • Provádění analýz dat geografických informačních systémů pro kartografickou tvorbu.
 • Provádění činností úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) v kategoriích katastr, státní mapová díla, bodová pole a výstavba.
 • Provádění sestavitelských a revizních činností v technologii tvorby, údržby a správy státního mapového díla.
 • Provádění složitých měřických prací na železnici, v podzemní dráze, na silnicích a jiných stavbách.
 • Provádění složitých měřických prací v dole a na povrchu hlubinného dolu.
 • Redakce a zpracovávání autorských originálů složitých základních a tematických map.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování podkladů a vedení správního řízení při porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Zpracovávání návrhů technických předpisů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání