Přeskočit navigaci

Samostatný zeměměřič

Charakteristika

Samostatný zeměměřič provádí náročné geodetické práce a kontrolní činnosti v bodových polích, v inženýrské geodézii a v oblasti tvorby, údržby a při správě mapového díla. Provádí složitější kartografické činnosti, projektování, vyhodnocování a zpracování geografických dat. Stanovuje principy a zásady pro hodnocení projektů rozvoje zeměměřictví, metodicky usměrňuje činnosti v dílčích oblastech zeměměřictví na celostátní úrovni.

Činnosti

 • Měření na státních hranicích a zpracování výsledků.
 • Modelování a stínování plastických reliéfů s detailním propracováváním terénních tvarů, 3D modelování.
 • Projektování a recenze složitých souborných geodetických a kartografických děl a bází dat.
 • Provádění a řízení speciálních geodetických činností (v terénu i při zpracování výsledků).
 • Provádění a řízení tvorby mapových děl a bází dat.
 • Provádění analýz dat geografických informačních systémů pro kartografickou tvorbu.
 • Provádění činností úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) v kategoriích katastr, státní mapová díla, bodová pole a výstavba.
 • Provádění sestavitelských a revizních činností v technologii tvorby, údržby a správy státního mapového díla.
 • Provádění složitých měřických prací na železnici, v podzemní dráze, na silnicích a jiných stavbách.
 • Provádění složitých měřických prací v dole a na povrchu hlubinného dolu.
 • Redakce a zpracovávání autorských originálů složitých základních a tematických map.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování podkladů a vedení správního řízení při porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Zpracovávání návrhů technických předpisů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání