Přeskočit navigaci

Geodet

Charakteristika

Geodet provádí odborné geodetické práce, zpracovává výsledky terénních prací a dokumentuje je.

Činnosti

 • Měřické a výpočetní práce s využitím technologií GPS.
 • Provádění nivelačního měření, určování horizontálních a vertikálních posunů staveb a jejich konstrukcí včetně kontrolních měření.
 • Provádění výpočetních a jiných odborných geodetických prací.
 • Rekognoskace, stabilizace a signalizace bodů bodových polí.
 • Určování bodů podrobných bodových polí a jednodušší práce v sítích geodetických základů.
 • Vedení a údržba databázových souborů bodových polí.
 • Vedení příslušné dokumentace a bází dat.
 • Vykonávání topografických a geodetických prací při tvorbě map.
 • Výpočetní práce, kontrola přesnosti a analýza chyb.
 • Vytyčování terénních úprav pro zúrodňování a ochranu zemědělského a lesního půdního fondu.
 • Zaměřování a vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků.
 • Zaměřování terénu a výpočty kubatur.
 • Zpracování geometrických plánů na jednoduché stavby nebo dělení pozemků, na vyrovnávání hranic a vytyčování hranic z pozemkových úprav.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 21 702
31182 - Technici zeměměřiči 00 21 533

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání