Přeskočit navigaci

Geodet

Charakteristika

Geodet provádí odborné geodetické práce, zpracovává výsledky terénních prací a dokumentuje je.

Činnosti

 • Měřické a výpočetní práce s využitím technologií GPS.
 • Provádění nivelačního měření, určování horizontálních a vertikálních posunů staveb a jejich konstrukcí včetně kontrolních měření.
 • Provádění výpočetních a jiných odborných geodetických prací.
 • Rekognoskace, stabilizace a signalizace bodů bodových polí.
 • Určování bodů podrobných bodových polí a jednodušší práce v sítích geodetických základů.
 • Vedení a údržba databázových souborů bodových polí.
 • Vedení příslušné dokumentace a bází dat.
 • Vykonávání topografických a geodetických prací při tvorbě map.
 • Výpočetní práce, kontrola přesnosti a analýza chyb.
 • Vytyčování terénních úprav pro zúrodňování a ochranu zemědělského a lesního půdního fondu.
 • Zaměřování a vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků.
 • Zaměřování terénu a výpočty kubatur.
 • Zpracování geometrických plánů na jednoduché stavby nebo dělení pozemků, na vyrovnávání hranic a vytyčování hranic z pozemkových úprav.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 22 818
31182 - Technici zeměměřiči 00 22 622

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání