Přeskočit navigaci

Kartograf

Charakteristika

Kartograf provádí kartografické zpracování základních a geografických map s využitím výpočetní techniky a programového vybavení podle předepsaných postupů.

Činnosti

  • Kartografické kreslení spojené s generalizací polohopisu, výškopisu nebo tematického obsahu mapy.
  • Kontrola správnosti, úplnosti a kvality realizace ucelených technologických etap tvorby a obnovy státních mapových děl, korektorská činnost.
  • Modelování a stínování plastických reliéfů.
  • Modelování plastických reliéfů s detailním propracováním terénních tvarů.
  • Vedení předepsané dokumentace.
  • Výpočetní práce s programového vybavení podle předepsaných postupů a vyhotovení elektronických záznamů a tištěných výstupů.
  • Zpracování jednoduchých map a geometrických plánů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 00 22 818
31181 - Technici kartografové 39 147 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání