Přeskočit navigaci

Zeměměřič

Charakteristika

Zeměměřič připravuje a provádí geodetické práce a sběr dat částí povrchu zemského a objektů na něm, provádí zpracování naměřených výsledků, jejich vyhodnocování a dokumentaci. Zaznamenává, vyhodnocuje a zpracovává geografická data na leteckých měřických snímcích nebo jiných podkladech, kartograficky zpracovává jednoduché mapy a plány různých měřítek a pro různé účely.

Činnosti

 • Modelování a stínování plastických reliéfů.
 • Práce na mapovacích procesech a běžné montáže.
 • Provádění měřických prací na železnicích, na silnicích a jiných stavbách.
 • Provádění měřických prací v dole a na povrchu dolu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování a zpracovávání geografických dat.
 • Vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků.
 • Výpočetní práce podle předepsaných vzorců a tiskopisů.
 • Vytyčovací a trasovací práce.
 • Základní rekognoskační, signalizační, stabilizační a měřické práce v terénu.
 • Zpracování měřických výsledků z terénu.
 • Zpracovávání jednoduchých map a geometrických plánů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání