Přeskočit navigaci

Zeměměřič

Charakteristika

Zeměměřič připravuje a provádí geodetické práce a sběr dat částí povrchu zemského a objektů na něm, provádí zpracování naměřených výsledků, jejich vyhodnocování a dokumentaci. Zaznamenává, vyhodnocuje a zpracovává geografická data na leteckých měřických snímcích nebo jiných podkladech, kartograficky zpracovává jednoduché mapy a plány různých měřítek a pro různé účely.

Činnosti

 • Modelování a stínování plastických reliéfů.
 • Práce na mapovacích procesech a běžné montáže.
 • Provádění měřických prací na železnicích, na silnicích a jiných stavbách.
 • Provádění měřických prací v dole a na povrchu dolu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování a zpracovávání geografických dat.
 • Vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků.
 • Výpočetní práce podle předepsaných vzorců a tiskopisů.
 • Vytyčovací a trasovací práce.
 • Základní rekognoskační, signalizační, stabilizační a měřické práce v terénu.
 • Zpracování měřických výsledků z terénu.
 • Zpracovávání jednoduchých map a geometrických plánů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání