Přeskočit navigaci

Tlumočník, překladatel

Charakteristika

Tlumočník, překladatel překládá a tlumočí z jednoho jazyka do druhého.

Činnosti

  • Písemný překlad různorodých jednoduchých a odborných textů.
  • Překlady pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku.
  • Příprava a studium jazykové a odborné terminologické.
  • Simultánní a kabinové tlumočení nebo překlady.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání