Přeskočit navigaci

Šéfredaktor

Charakteristika

Šéfredaktor zajišťující koordinaci a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně provádění publicistické činnosti.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování činností redaktorů.
  • Koordinace zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností.
  • Samostatné tvůrčí vykonávání nejvýznamnějších publicistických činností.
  • Systémové práce při vytváření koncepce publicistické činnosti.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2642 - Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci 28 378 28 275
26421 - Šéfredaktoři a editoři 30 349 29 836

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání