Přeskočit navigaci

Redaktor novinář

Charakteristika

Redaktor novinář je pracovník s vyšší kvalifikací, který připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi, zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti.

Činnosti

  • Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.
  • Příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi.
  • Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží.
  • Samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností.
  • Stanovení obsahového zaměření publikací.
  • Zajišťování jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2642 - Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci 28 378 28 275
26422 - Redaktoři (kromě technických) 24 557 28 541

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání