Přeskočit navigaci

Technický redaktor

Charakteristika

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Činnosti

 • Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací.
 • Kontrola kvality a provádění korektur, nátisků a ilustrací.
 • Organizace vydavatelských prací.
 • Posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce.
 • Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy.
 • Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
 • Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod..
 • Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na Internetu.
 • Schvalování předloh, jejich přebírání a předávání do sazby a tisku.
 • Spolupráce s výtvarníky a jednotlivými redakcemi vydavatelství.
 • Vytváření elektronické verze časopisů.
 • Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2642 - Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci 28 378 28 275
26423 - Techničtí redaktoři 35 344 26 713

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání