Přeskočit navigaci

Hydrolog specialista

Charakteristika

Hydrolog specialista zabezpečuje koordinaci a metodické usměrňování oblasti hydrologie, zpracovává koncepce rozvoje systému hydrologie a jeho jednotlivých oborů.

Činnosti

  • Koordinace a metodické usměrňování systémů hydrologických předpovědí.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování výzkumných a vývojových prací, mezinárodní spolupráce a mezinárodních projektů.
  • Zpracování koncepce rozvoje a koordinace systému hydrologie a jeho jednotlivých oborů.
  • Zpracování náročných posudků a ucelených informací o stavu hydrosféry.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2114 - Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci 33 364 32 420
21144 - Hydrologové 00 29 010

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání