Přeskočit navigaci

Samostatný hydrolog

Charakteristika

Samostatný hydrolog komplexně zajišťuje a provádí hydrologická měření a pozorování.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování a provádění hydrologických měření a pozorování.
  • Organizace a zajišťování speciálních terénních prací.
  • Příprava odborných podkladů pro mezinárodní spolupráci.
  • Správa regionální datové základny.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování a poskytování posudků a informací o stavu hydrosféry.
  • Zpracování a vydávání hydrologických předpovědí.
  • Zpracování výsledků měření a pozorování.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 30 753 24 206
31119 - Technici v ostatních chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání