Přeskočit navigaci

Samostatný hydrolog

Charakteristika

Samostatný hydrolog komplexně zajišťuje a provádí hydrologická měření a pozorování.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování a provádění hydrologických měření a pozorování.
  • Organizace a zajišťování speciálních terénních prací.
  • Příprava odborných podkladů pro mezinárodní spolupráci.
  • Správa regionální datové základny.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování a poskytování posudků a informací o stavu hydrosféry.
  • Zpracování a vydávání hydrologických předpovědí.
  • Zpracování výsledků měření a pozorování.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 30 753 24 206
31119 - Technici v ostatních chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání