Přeskočit navigaci

Psycholog

Charakteristika

Psycholog zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství a psychologická vyšetření při ověřování způsobilosti zaměstnanců k výkonu prací.

Činnosti

  • Podávání návrhů na úpravy pracovních podmínek.
  • Poskytování metodické pomoci sociálním pracovníkům.
  • Poskytování odborné pomoci specialistům poradenské služby v daném regionu.
  • Poskytování psychologického, rozvodového a porozvodového poradenství.
  • Provádění psychologických vyšetření při ověřování způsobilosti zaměstnanců k výkonu prací.
  • Samostatné provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře.
  • Spolupráce při výběru, rozmisťování a vzdělávání zaměstnanců a řešení jejich sociálních otázek.
  • Vedení dalších odborných pracovníků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání