Přeskočit navigaci

Samostatný balistik

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Samostatný balistik zajišťuje obsluhu a údržbu vyhodnocovacích přístrojů pro měření balistických veličin.

Činnosti

  • Komplexní analýza balistických veličin všech střel zavedených do Armády ČR.
  • Obsluha a údržba vyhodnocovacích přístrojů pro měření balistických veličin.
  • Provádění výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování výsledků zkoušek, formulace závěrů a vydávání protokolů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 30 753 24 206
31112 - Technici v oblasti fyziky 30 446 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání