Přeskočit navigaci

Svrškařka

Charakteristika

Svrškařka zhotovuje svršky obuvi z usní, syntetických materiálů a textilu.

Činnosti

  • Kroužkování a nýtování.
  • Mezioperační a konečná kontrola kvality pracovních operací a svršků.
  • Našívání obuvnických dílců a součástí.
  • Obsluha a seřízení obuvnických šicích, kosících, kroužkovacích a dalších strojů.
  • Práce s technickou dokumentací.
  • Příprava a úprava materiálů a dílců pro šití.
  • Přípravné pracovní operace.
  • Úpravy okrajů dílců, součástí a svršků.
  • Uzavírání svršků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8156 - Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků 14 683 00
81561 - Obsluha strojů na výrobu obuvi 14 717 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání