Přeskočit navigaci

Vysekávač

Charakteristika

Vysekávač vykonává odborné práce při vysekávání a oddělování dílců obuvi z různých materiálů pro další zpracování.

Činnosti

  • Obsluha a údržba vysekávacích a dalších strojů ve vysekávací dílně.
  • Oddělování dílců vykrajováním, vysekáváním a na programově řízených linkách.
  • Pomocné pracovní operace ve vysekávací dílně.
  • Práce s technickou dokumentací.
  • Provádění průběžných a konečných kontrol.
  • Příprava a seřízení strojů a zařízení podle technické dokumentace.
  • Příprava materiálů podle rozpisu výroby.
  • Skládání stejnorodých materiálů pro vysekávání a oddělování ve vrstvách.
  • Určení správné skladnosti dílců.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání