Přeskočit navigaci

Elektrikář mechanik

Charakteristika

Elektrikář mechanik provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, opravách, rekonstrukcích, seřizování a zkoušení elektrických strojů, přístrojů a zařízení, vážicích zařízení, elektrických, elektromechanických a elektronických částí zabezpečovacích zařízení, elektrických, elektromechanických a elektronických systémů obráběcích strojů s číslicovým řízením, výrobních center a linek, souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů, elektrického a strojního zařízení pasivní i aktivní protikorozní ochrany a elektrických a elektronických systémů automobilů.

Činnosti

 • Diagnostika a odstraňování závad řídicích mechanismů, ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití digitální a analogové techniky.
 • Diagnostika, údržba, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel.
 • Funkční zkoušky elektrických a elektronických agregátů a prvků.
 • Instalace a servis zabezpečovacích zařízení, hasicích přístrojů a automatických protipožárních systémů.
 • Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážicích zařízení.
 • Montáž, rekonstrukce, diagnostika a opravy souborů staničních, traťových, dispečerských a přejezdových zabezpečovacích zařízení s elektronickými prvky během železničního provozu.
 • Montáž, uvádění do provozu a opravy strojního a elektrického zařízení antikorozní ochrany.
 • Odborné práce při údržbě a opravách protikorozních zařízení pasivní i aktivní ochrany na místních a dálkových plynovodech.
 • Řízení prací při sestavování, seřizování a opravách složitých a prototypových strojů, přístrojů a zařízení, jejich měření, zkoušení a oživování.
 • Sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů číslicově řízených strojů.
 • Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání