Přeskočit navigaci

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi

Charakteristika

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi vykonává odborné práce ve výrobě ortopedické obuvi.

Činnosti

 • Konečná úprava obuvi.
 • Měření nohou a zjištění postižení.
 • Napnutí svršku na kopyto a jeho spojení se spodkovými dílci.
 • Obsluha obuvnických strojů.
 • Odzkoušení ortopedické obuvi zákazníkem.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.
 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Úpravy pooperační obuvi.
 • Vykrojení svrškových dílců.
 • Vytvoření modelu a šablon.
 • Zaměřování ortopedických kopyt a jejich modelace podle konstrukčních nákresů.
 • Zhotovení kopyt pro výrobu ortopedické obuvi.
 • Zhotovení korekčních a vyrovnávacích vložek do ortopedické obuvi.
 • Zhotovení spodkových dílců pro ortopedickou obuv podle šablon.
 • Zhotovení svršku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75361 - Výrobci a opraváři obuvi 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.