Přeskočit navigaci

Tkadlec tapiserií

Charakteristika

Tkadlec tapiserií ručně tká různými technikami tapiserie podle výtvarných návrhů.

Činnosti

  • Konečná úprava tapiserie.
  • Opravy a údržba tapiserií.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů pro zhotovení tapiserie.
  • Příprava zpracování výtvarného uměleckořemeslného záměru tapiserie.
  • Studium podkladů a technické dokumentace tapiserie.
  • Volba materiálu, způsobu zpracování a pracovních postupů pro zhotovení tapiserie.
  • Zhotovení tapiserie.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání