Přeskočit navigaci

Karosář

Charakteristika

Karosář vykonává odborné práce při výrobě a opravách karosérií silničních a kolejových vozidel.

Činnosti

 • Demontáž a montáž elektrotechnických částí vozidel a jejich zapojení do obvodu.
 • Demontáž a montáž jednotlivých skupin, podskupin a částí motorových vozidel.
 • Demontáž, montáž, opravy a úpravy jednotlivých dílů karosérie.
 • Kontrola geometrie karosérií, skříní a podvozků vozidel po opravách.
 • Lícování a sestavení jednoduchých dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření.
 • Montáž příslušenství a doplňků karosérií a skříní vozidel.
 • Nanášení základních antikorozních nátěrů, oprava drobných poškození laku karosérií a skříní vozidel.
 • Opravy poškozených míst zavářením, vyrovnáváním a broušením.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.
 • Rovnání samonosné karosérie vozu na hydraulické stolici.
 • Svařování a pájení dílů a konstrukcí z tenkých plechů.
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch.
 • Zhotovování jednotlivých dílů karosérií vyklepáváním plechů a laminováním.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7213 - Pracovníci na zpracování plechu 24 135 21 310
72132 - Karosáři a autoklempíři 28 649 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání