Přeskočit navigaci

Umělecký čalouník a dekoratér

Charakteristika

Umělecký čalouník a dekoratér zhotovuje a upravuje nejnáročnější uměleckořemeslné čalounické výrobky podle výtvarných návrhů, individuální čalounické výrobky a originální dekorace interiérů při použití různých materiálů (např. textil, useň, kožešina apod.).

Činnosti

  • Konečná úprava uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.
  • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.
  • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných čalouněných a dekoračních výrobků.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, rozpočtu.
  • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckého výrobku.
  • Vytváření uměleckého výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73180 - Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.