Přeskočit navigaci

Umělecký truhlář

Charakteristika

Umělecký truhlář podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro exteriéry, interiéry a scénické dekorace, zhotovuje intarzie, marketerie.

Činnosti

  • Konečná povrchová úprava uměleckořemeslných výrobků.
  • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
  • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných výrobků ze dřeva.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace, technické zpracování uměleckého záměru.
  • Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckého výrobku.
  • Vytváření uměleckého výrobku ručně nebo s použitím nástrojů a strojů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7317 - Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů 00 19 250
73172 - Umělečtí truhláři a řezbáři 00 19 250

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání