Přeskočit navigaci

Umělecký sklenář

Charakteristika

Umělecký sklenář zhotovuje skleněné výplně nebo celá chrámová, slohová a moderní okna podle výtvarných návrhů, sesazuje a spájí je do olověných profilů, vytváří stavební doplňky individuální skladbou různých druhů skel v kombinaci s kovem nebo dřevem do výtvarných celků.

Činnosti

  • Konečná úprava uměleckých výrobků.
  • Obsluha strojů při výrobě uměleckých výrobků.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Příprava uměleckého záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
  • Restaurování historických a uměleckých památek, restaurování skleněných mozaiek a barevných oken v olovu v chrámech a památkových objektech.
  • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckého výrobku.
  • Vytváření uměleckého výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání