Přeskočit navigaci

Umělecký sklář

Charakteristika

Umělecký sklář vytváří sklářské výrobky z hutnického skla ručním tvarováním do forem, foukáním do forem a foukáním a tvarováním skleněných plastik a dekorativních předmětů volně z ruky podle výtvarných návrhů a v přímé spolupráci s výtvarníkem, s využíváním všech sklářských technik a technologií.

Činnosti

  • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
  • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
  • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
  • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání