Přeskočit navigaci

Pracovník v dopravní infrastruktuře

Charakteristika

Pracovník v dopravní infrastruktuře provádí běžnou údržbu, opravy a kontrolu kolejových tratí a jejich zařízení.

Činnosti

  • Bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách.
  • Odborné práce při údržbě, opravách a montáží kolejových tratí a jejich zařízení.
  • Odborné práce při údržbě, opravách a montáží zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
  • Provádění výkopů rýh a jam, výstražných a bezpečnostních nátěrů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 25 828 22 428
83421 - Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati 28 779 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.