Přeskočit navigaci

Sedlář

Charakteristika

Sedlář vyrábí sedlářské výrobky.

Činnosti

  • Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců.
  • Konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy.
  • Opracování, úprava a zdobení částí před sestavením výrobku.
  • Ošetřování a běžná údržba strojů, zařízení, nářadí a pracovních pomůcek.
  • Označování hotových výrobků.
  • Rozměřování, řezání, střihání či vysekávání a manipulování dílů z různých používaných materiálů.
  • Ruční i strojní šití výrobků.
  • Sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku.
  • Třídění, hodnocení a výběr materiálu pro výrobu.
  • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání