Přeskočit navigaci

Rukavičkář

Charakteristika

Rukavičkář vyrábí různé druhy rukavic.

Činnosti

 • Konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Rozměřování, řezání, střihání či vysekávání dílců z různých používaných materiálů.
 • Ruční i strojní šití výrobků.
 • Sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku.
 • Třídění, hodnocení a výběr materiálu pro výrobu.
 • Úprava a zdobení částí před sestavením výrobku.
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.
 • Výroba různých druhů rukavic.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání