Přeskočit navigaci

Brašnář

Charakteristika

Brašnář vyrábí různé druhy brašnářských výrobků, sportovních potřeb a galanterie.

Činnosti

 • Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců na výrobek (peněženkové a kabelkové rámky, zámky aktovek a atache kufry, závěsy a držiče vík apod.).
 • Konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy.
 • Opracování dílců štípáním a kosením.
 • Opracování, úprava a zdobení částí před sestavením výrobku.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Rozměřování, řezání, střihání či vysekávání a manipulování dílů z různých používaných materiálů.
 • Ruční i strojní šití výrobků.
 • Sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku.
 • Třídění, hodnocení a výběr materiálů pro výrobu.
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.
 • Výroba cestovních kufrů z usní, lepenek, syntetických usní a plastů.
 • Výroba různých druhů brašnářských výrobků, sportovních potřeb a galanterie.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání