Přeskočit navigaci

Topenář

Charakteristika

Topenář provádí montáže a opravy systémů ústředního vytápění (teplovodního, horkovodního, teplovzdušného a parního).

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Izolace potrubí a armatur dle platné legislativy
 • Kompletace a montáž otopných těles, konvektorů a registrů.
 • Montáž, demontáž a opravy parních a chladicích instalací.
 • Montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů ústředního vytápění.
 • Montáž, opravy a rekonstrukce výměníkových a domovních předávacích stanic.
 • Montáž, opravy a rekonstrukce zdrojů tepla.
 • Provádění prostupů, drážek a uchycení pro rozvodná potrubí.
 • Provádění tlakových, topných a dilatačních zkoušek dle platné legislativy.
 • Příprava pracoviště, materiálu a nástrojů pro pracovní proces.
 • Ruční a strojní obrábění a zpracovávání materiálů pro jednotlivé druhy instalací.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 481 20 899
71264 - Instalatéři ústředního topení 00 21 523

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání