Přeskočit navigaci

Provozní zámečník

Charakteristika

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí.
 • Provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení.
 • Provádění funkčních zkoušek.
 • Provádění revizí strojů a zařízení.
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací.
 • Příprava pracoviště.
 • Ustavování strojů, zařízení, dopravníkových a výrobních linek.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Zhotovování různých nosných konstrukcí a krytů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72223 - Provozní zámečníci, údržbáři 23 420 20 477

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání