Přeskočit navigaci

Stavební zámečník

Charakteristika

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Příprava pracoviště.
  • Stanovení pracovních postupů, pracovních prostředků a pomůcek.
  • Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a strojních zařízení.
  • Výroba, montáž a opravy stavebních zámečnických prvků a kontrola provedených prací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 578 21 518
71266 - Stavební zámečníci 22 595 20 119

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání