Přeskočit navigaci

Montér točivých strojů

Charakteristika

Montér točivých strojů provádí práce při montáži, inspekci a opravách dílů a kompletů točivých strojů, např. kompresorů, vodních a parních turbín, čerpadel apod., včetně jednoduchého svařování a navařování.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Odzkoušení provedené opravy a montáže strojních součástí.
  • Provádění údržbářských, inspekčních a opravárenských prací na strojních součástech.
  • Příprava pracoviště
  • Sestavování, montáž a seřizování točivých strojů a zařízení.
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
  • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8211 - Montážní dělníci mechanických zařízení 22 959 00
82110 - Montážní dělníci mechanických zařízení 00 00
8212 - Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení 19 246 00
82121 - Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení 19 752 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání