Přeskočit navigaci

Umělecký kameník

Charakteristika

Umělecký kameník vytesává plastická a reliéfní sochařská díla ze všech druhů kamene podle návrhů výtvarníků včetně opracování a přípravy kamene a osazování kamenosochařských děl.

Činnosti

  • Konečná úprava uměleckořemeslného výrobku.
  • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
  • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce uměleckořemeslných děl z kamene.
  • Příprava a úprava surovin a materiálů.
  • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
  • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
  • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
  • Zhotovení věrné kopie kamenosochařských prací podle historických předloh.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání