Přeskočit navigaci

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel

Charakteristika

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel provádí montážní a demontážní práce na kolejových vozidlech, vyrábí drobné díly kolejových konstrukcí, prování opravy konstrukcí včetně jednoduchého svařování a navařování.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáž, demontáž a rekonstrukce železničních zařízení Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Odzkoušení provedené opravy a montáže kolejových vozů.
 • Opravy kolejových konstrukcí včetně svařování a navařování.
 • Provádění údržbářských, inspekčních a opravárenských prací na kolejových vozech dle norem.
 • Příprava pracoviště.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Výroba kolejových konstrukcí včetně jejich sestavování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72332 - Mechanici a opraváři kolejových vozidel 24 626 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.