Přeskočit navigaci

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Charakteristika

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení provádí montáž, údržbu, opravy a seřízení vnitřních rozvodů plynu a zařízení.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Dodržování zásad BOZP a PO.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Kontrola a zkoušky těsnosti plynových instalací dle platné legislativy.
 • Montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů plynu.
 • Montáž, demontáž, opravy a údržba plynových armatur.
 • Montáž, demontáž, opravy a údržba plynových spotřebičů a zařízení.
 • Nakládání s odpady.
 • Provádění prostupů, drážek a uchycení pro rozvodná plynová potrubí.
 • Příprava pracoviště, materiálu a nástrojů pro pracovní proces.
 • Ruční a strojní obrábění a zpracování materiálů pro jednotlivé druhy instalací.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Uvádění plynových spotřebičů a zařízení do provozu včetně předání pokynů dle TPG.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 578 21 518
71262 - Instalatéři plynovodů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.