Přeskočit navigaci

Provozní montér vodovodů a kanalizací

Charakteristika

Provozní montér vodovodů a kanalizací provádí montáž, údržbu a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Dezinfekce potrubí po opravách vodovodních řadů a přípojek.
 • Montáž, demontáž a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí.
 • Provádění tlakových a funkčních zkoušek.
 • Příprava pracoviště.
 • Seřízení, montáž a údržba instalovaných zařízení.
 • Sestavování dílů potrubí, armatur a ventilů do montážních celků.
 • Spolupráce při provádění pravidelných odečtů pásmových měřidel; montážní činnost spojená s výměnou měřidel.
 • Spolupráce při vyšetřování skrytých úniků vody.
 • Spolupráce s oddělením technické dokumentace při kontrole a doplňování mapové dokumentace.
 • Spolupráce se stavebními dozory při kontrole činností jiných organizací týkajících se vodovodních zařízení v operativní správě provozu.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Vyhledávání poruch diagnostickým přístrojem.
 • Zpracování podkladů prvotní technické dokumentace a základní kontrola správnosti mapových podkladů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 578 21 518
71263 - Instalatéři vodovodů 25 127 21 376
71265 - Potrubáři 26 416 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.