Přeskočit navigaci

Dřevomodelář

Charakteristika

Dřevomodelář schopný samostatné výroby modelů a maket.

Činnosti

  • Odlévání modelů a jaderníků z epoxidových pryskyřic do forem z různých materiálů, včetně jejich úpravy na předepsanou přesnost.
  • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
  • Výroba maket pro kopírovací frézky.
  • Výroba nedělených i dělených modelů.
  • Výroba šablonovacích zařízení.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7522 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 16 382 20 002
75220 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání