Přeskočit navigaci

Úpravář textilií

Charakteristika

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Činnosti

  • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
  • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.
  • Kontrola kvality materiálu na vstupu, po klíčových operacích a na výstupu ze stroje.
  • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
  • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
  • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
  • Zásobování strojů materiálem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8151 - Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití 21 354 00
81510 - Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití 00 00
81521 - Obsluha tkacích strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání