Přeskočit navigaci

Stavební klempíř

Charakteristika

Stavební klempíř samostatně zhotovuje a opravuje klempířské díly a výrobky, zejména ohýbáním, stříháním a jiným zpracováním plechu a provádí montáž a opravy dalších stavebních klempířských výrobků.

Činnosti

  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Montáž výtahových konstrukcí pro zabudované osobní a nákladní výtahy s příslušným osítěním výtahových šachet.
  • Příprava pracoviště.
  • Spojování dílců a celků s dodržováním předepsaných rozměrů.
  • Spojování zámečnických prvků a výrobků do montážních celků.
  • Svařování zámečnických výrobků nebo dílů, zábradlí, ocelových konstrukcí, zárubní.
  • Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a strojních zařízení.
  • Zhotovování a montáž mříží, žebříků, schodišťových madel, kanálových poklopů.
  • Zhotovování stavebních zámečnických prvků a výrobků z různých kovových materiálů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 481 20 899
71267 - Stavební klempíři 20 517 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání