Přeskočit navigaci

Stavební klempíř

Charakteristika

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů plechů, montuje a opravuje oplechování fasádních prvků, komínů a průniků a dle vlastních návrhů nebo původních vzorů montuje a opravuje stavební klempířské prvky a plechové střešní krytiny uměleckého nebo slohového stylu.

Činnosti

 • Dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách.
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků.
 • Montáž a opravy stavebních klempířských dílů a výrobků.
 • Obsluha strojů a zařízení na dělení, zakružování, ohýbání a tváření plechů.
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů.
 • Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Ruční obrábění a zpracovávání plechů řezáním, stříháním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním.
 • Slícování a spojování dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření.
 • Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků a jejich spojování.
 • Volba postupu práce, pracovních prostředků, pomůcek, materiálů a dílů pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Výpočet spotřeby použitého materiálů a spojovacího materiálu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání